Nytt ja från Skatterättsnämnden

Skatterättsnämnden säger återigen att golfspel på en pay and play-bana och drivingrange som betalas av arbetsgivaren med 4 000 kr per år räknas som skattefri friskvårdsförmån. Ärendet är dock inte avgjort. Skatteverket kan (igen) överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD.

Ni kanske kommer ihåg att Urban Rydin, skattechef inom LRF Konsult sökte ett förhandsbesked i fjol på frågan om en viss typ av golf kan vara en skattefri personalvårdsförmån. Skatterättsnämnden sade ja men när frågan överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen ansåg HFD att frågeställningen inte var tillräckligt konkret. Målet avvisades.

Skatterättsnämnden gjorde en förnyad prövning på Rydins nya ansökan och ansåg med minsta marginal, en röst även nu att golf på pay and play-bana och drivingrange som betalas av arbetsgivaren med 4 000 kr per år är skattefri friskvårdsförmån. Mycket talar för att Skatteverket igen överklagar förhandsbeskedet till högsta instans. Sannolikheten att det avvisas är dock betydligt mindre. Om ärendet överklagas till HFD kan definitivt besked inte väntas förrän i slutet av året.

En vanlig förmån till företagets personal är subvention för motion och friskvård. Motionsförmånen kan vara en personalvårdsförmån som är skattefri för den anställde. I bestämmelserna om skattefri motion sägs att sporter som kräver dyrbarare anläggningar och redskap inte omfattas av skattefriheten för enklare motion. Som exempel nämns golf, segling, ridning och utförsåkning på skidor.

I senare lagstiftningsärenden har dock sagts att bedömningen måste beakta förändringar som sker med tiden i synen på vad som avses med enklare slag av motion. Det är att förutsättningarna för golfspel förändrats sedan bestämmelserna om skattefri motion infördes med ökad tillgång på banor som erbjuder pay and play-spel och spel på drivingrange som gör Skatterättsnämndens avgörande naturligt. För självklart måste utvecklingen av olika sporter som sker i samhället följas, anser Urban Rydin. Bara att hålla med!