Golfnyttan ökar trycket

Grillning av kommunpolitiker, miljöseminarium i riksdagen, workshops med affärsnätverkande i regi av golfklubbar, träff med företrädare i Håbo och Enköpings kommuner. Det är en del av det som händer kring Golfnyttan just nu. Det har säkert heller inte undgått någon att det är valår.

När verksamhetsseminarierna avslutades i Visby den 20 mars så hade 22 orter besökts med 1 700 deltagare totalt. Det nya var att i år fick golfens företrädare chansen att träffa beslutsfattare och förstås vice versa. 63 politiker eller tjänstemän på kommunal, regional eller riksdagsnivå var med, intervjuades och samtalade. Gav inspel, var tuffa mot oss inom golfen som är för tillbakadragna och inte tar för oss i de politiska sammanhangen – men öppnade också dörren för dialog och nya möten.

Så till alla er som var med på dessa seminarier – följ upp med att boka möten med era lokala beslutsfattare!
Det har exempelvis Friibergh och Enköping gjort. Därför samlas ett antal politiker från Håbo och Enköping för att höra mer om Golfnyttan tisdag 24 april. Ett unikt möte, det är första gången klubbarna och politiska företrädare för respektive kommun träffas för att diskutera vad golfen kan bidra med kring friskvård, besöksnäring och miljö.

Lika uppmuntrande och kul är det att Årjäng och Forsbacka gått samman i en gemensam spännande workshop kring "Affärssamverkan golf", som nu inleds i områden kring Forsbacka och Årjängs golfklubbar. Projektet syftar till att samordnat utveckla affärssamverkan kring golf och det mervärde golfturismen kan bidra med till besöksnäringen i regionen. 24 och 25 april äger dessa workshops rum.

Onsdag 18 april arrangerade SGF och Miljöpartiet ett seminarium i riksdagshuset på temat golfens roll i urbana samhällen. 40-talet åhörare (se bilden) från politiska partier, universitets- och forskarvärlden, samt Golfsverige lyssnade och frågade Maria Strandberg från Sterf, Anders Esselin från Man & Nature samt Mårten Wallberg, styrelseledamot i naturskyddsföreningen och GEO-certifierare.

Maria Strandberg kopplade golfen till Agenda 2030. Anders Esselin leder en studie av golfbanor som en del av större landskap med hjälp av social-ekologisk inventering och Agenda 2030. Även här poängterades golfklubbarnas blygsamhet att lyfta fram sin verksamhet, att själva förstå att man gör bra och viktiga insatser för miljön, den här gången belyst av Mårten Wallberg.

Centerpartiet vill göra en aktivitet på Årsta Golf i maj och till Björkhagen i Nacka-reservatet kommer politiker att inbjudas för en annorlunda golfbaneexkursion. Men det ska vi berätta mer om senare. Till dess – kör hårt!