Golfen tar större plats i RF

Ni kanske undrar om golfens position i Riksidrottsförbundet? Har vi något att säga till om förutom på årliga stämmor?

I juni beslutade Riksidrottsstyrelsen och SISU förbundsstyrelse att tillsätta centrala råd och referensgrupper som är kopplade till ett antal utredningar. Alla specialidrottsförbunden fick chansen att nominera personer till dessa råd - och så gjorde förstås golfen.

Därför finns nu ett antal personer från Svenska Golfförbundet med i dessa råd som ska vara med om att forma framtida idrottsutmaningar.

SGF:s generalsekreterare Gunnar Håkansson finns med i gruppen för översyn av stödformer i relation till mål 2025. Låter kanske inte så upphetsande, men det är en viktig framtida fråga gruppen ska fundera på - har RF rätt fördelningsmodell av ekonomiska resurser i förhållande till målen som är uppsatta för 2025.

Thomas Bergman återfinns i den grupp som ser över kriterier, villkor och anslutningsformer för medlemskap i RF och SISU. E-sport tänker du kanske och det är alldeles korrekt att det är en "het potatis".

Det finns också en referensgrupp som ska ta fram en etisk kod för att stärka idrottsrörelsens värdegrund. I den gruppen hittar vi Annica Lundström, ansvarig för golfens jämställdhetsprocess Vision 50/50.

SGF:s biträdande generalsekreterare Bo Bengtsson är sedan i våras vice ordförande i RIN, Riksidrottsnämnden som är idrottens egen "högsta domstol", dit man kan överklaga beslut i bestraffningsärenden och andra beslut tagna i respektive specialidrottsförbund. RIN fungerar också som en andra instans i dopingärenden där dopingnämnden är första dömande instans.