Golfbanans gräsmattor ersätter socialdemokratisk ideologi

I det förtätade tätortsnära landskapet blir de gröna miljöerna allt mer betydelsefulla. Här kan golfanläggningen bli en nödvändig multifunktionell plats som gagnar lokalsamhället och tätortsnära natur och bidra till sunda utomhusmiljöer i den hållbara och moderna staden.

Den stora spridningen av gräsmattor och grönytor i våra tätorter följde med den funktionalistiska rörelsen (den svenska modellen) implementerad av det socialdemokratiska partiet mellan 1930- och 1970-talet. Ett mål för den svenska socialdemokratiska ideologin var att skapa en progressiv välfärdsstat, som bland annat skulle tillhandahålla bostadsområden med sunda utomhusmiljöer för arbetarklassen.

Som en följd av den funktionalistiska rörelsen byggdes under 1930- till 1950-talet områden med flerfamiljshus som kallades Folkhemsbebyggelse. Senare genomfördes det som kallades Miljonprogrammet mellan mitten av 1960-talet och mitten av 1970-talet. Gräsmattor var det dominerande inslaget i utomhusmiljön (för lek, promenad och vila) i båda dessa typer av bostadsområden.

I resultatet av dagens bebyggelse och förtätning av våra städer ser vi inga spår av den här ideologin. Det blir i stället alternativa grönområden och gräsmattor som får fylla funktionen som sunda utomhusmiljöer, till exempel våra multifunktionella golfanläggningar. Det blir också viktigt att utveckla och sköta dessa alternativa grönområden och gräsmattor på ett hållbart och miljövänligt sätt.

Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF) har varit en del av det viktiga LAWN-projektet, Gräsmattan som ekologiskt och kulturellt fenomen, som har genomförts vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). I boken Alternativ till gräsmatta i Sverige från teori till praktik sammanfattas resultaten från projektet.

Läs gärna boken och få inspiration till alternativ och hållbar skötsel av golfbanans gräsmattor. Varför inte anlägga en örtgräsmatta helt fri från gräs , som bara behöver klippas två gånger per år och som gynnar den biologiska mångfalden.

Läs mer om projektet och ladda ner boken här.