Golfbanan blir klassrum

Sexton lärare i årskurs 1–6 från Smedsby skola fick undervisning utomhus och lärde sig mossor och svampar genom att lukta. Foto: Maria Strandberg

Tillgången på urbana grönområden och tätortsnära natur krymper ständigt som en konsekvens av exploatering och förtätning i våra städer. Bristen på tillräckligt stora lämpliga "gröna" ytor nämns ofta i diskussionen kring utomhusundervisning. Golfanläggningar skulle i detta sammanhang kunna erbjuda "gröna" variationsrika ytor för utomhusundervisning. I Sverige finns över 460 golfklubbar som skulle kunna samarbeta med landets skolor – en fantastisk möjlighet.

Nu ska golfbanan bli ett klassrum och bidra till bättre skolundervisning. Att bidra till ett roligare skolarbete och att barnen lär sig mer är nog den största samhällsnytta golfen kan göra. I förra veckan var jag med och utforskade "klassrummen" på Motala GK och nu är jag övertygad om att stora delar av golfbanan kan användas för utomhusundervisning och bidra med natur och naturlighet som gör skolarbetet mer meningsfullt och kreativt.

STERF driver ett projekt tillsammans Spetsa AB vid Linköpings universitet, Motala golfklubb och Smedsby skola i Motala. I projektet kommer vi att studera om och hur golfbanan kan användas som klassrum för undervisning inom alla skolans ämnen i årskurs 1-6. Under hösten får lärarna vid tre tillfällen bekanta sig med sitt nya "klassrum", och i vår är det dags för eleverna att komma ut i naturen på golfbanan.

Forskning visar att elevernas kunskaper blir mer bestående när utomhusmiljön är en del av undervisningen. Att växla mellan utomhus- och inomhusaktiviteter hjälper skolan att öka måluppfyllelsen och eleverna presterar bättre. Utomhus kan alla teman och ämnen göras levande utifrån kraven i läroplanen. Skolgården, kulturlandskapet och golfbanan i och kring våra städer är utmärkta arenor för detta.

Genom att skapa en ökad tillgänglighet och delaktighet med skolor i lokalsamhället kan golfanläggningar erbjuda fler barn och unga tillgång till en värdefull när-natur och på så sätt förstärka golfens roll i samhället. Barnen och deras föräldrar är också potentiella nya golfare.