Golfen kan slå för Foderhjälpen

Vi har ett extremt år med torka och kraftig foderbrist för djurägare i Sverige och grannländerna, vilket gör det svårt att köpa foder till djuren.

Tyvärr kommer många lantbrukare tvingas nödslakta djur för att det saknas foder. På många golfbanor finns ytor som inte är i aktivt spel med oslaget gräs.

På ett antal golfklubbar i landet finns redan samarbete med lantbrukare och hästnäringen. Har även din klubb möjlighet att erbjuda detta till närliggande lantbrukare? Behövs kontakt med lantbrukare i ert område så hjälper det lokala Hushållningssällskapet eller LRF-avdelning till. Eller gå med i Foderhjälpen nedan.

Några av de klubbar som redan ställer upp är Allerum i Skåne, Harabäcken i Varberg, Landeryd i Linköping, Örebro City Golf, Bro Hof och Hagby i Stockholmsområdet.

Foderhjälpen