En viktig seger för golfen

Golfbanan i Linköping räddas! Det som såg så mörkt ut när kommunens tjänstemän bestämt (?) att det skulle byggas bostäder på banan, vändes genom hårt och smart opinionsarbete till en seger för Linköpings GK när M, L, KD säger nej till att bygga på banan.

Klubben med ordföranden Carl Falkenberg och klubbchefen Steven McDaniel, har jobbat tillsammans med distriktet, SGF och Kreab för att uppvakta företag och universitetet, kontaktat media, väckt opinion och uppvaktat politiker som insett att tjänstemännens förslag var ett tankefel från början. Nu finns möjligheten till ett multifunktionellt landskap i Mjärdevi/Valla-området och en förhandling om ett mycket bättre, långt arrendeavtal för klubben. Otroligt kul, suveränt jobbat av alla inblandade.

Framförallt är det en ögonöppnare och tankeställare för alla andra golfklubbar i landet. Ha alltid en tät och bra dialog med kommunens beslutsfattare. Frågan om att bygga fler bostäder i tätorter kommer att vara aktuell lång tid framöver. Se över era arrendeavtal och fundera hur byggplaner kan påverka er klubb. Använd argumenten kring Golfnyttan i samhället i dialogen med beslutsfattarna, var ödmjuka och positiva till ett multifunktionellt landskap med golfbanan i centrum.