Är detta en golfbana – Naturvårdsverkets argument för ekosystemtjänster

När jag läste Naturvårdsverkets argument för ekosystemtjänster kunde jag inte låta bli att tänka "är det en golfbana som beskrivs?"

Jordens ekosystem är fantastiska på många sätt, inte minst för att de skapar de resurser som våra samhällen i mångt och mycket bygger på. Ekosystemens förmåga att leverera de tjänster vi människor är beroende av håller dock på att urholkas av ett alltför ensidigt nyttjande. Förändrade ekosystem innebär stora risker för människors liv och hälsa. För att vända denna utveckling behöver vi förvalta ekosystemen så att de kan bidra med många olika funktioner samtidigt. I det långa loppet vinner samhället på mångfunktionella landskap och ekosystembaserade lösningar, där många olika miljöer och aktörer bidrar till en hög biologisk mångfald och robusta ekosystem.

Naturvårdsverket har skapat en rad väl underbyggda argument för att ekosystemtjänster ska vara en betydelsefull del av de beslut som fattas på olika nivåer i samhället. Argumenten utgår ifrån vad vi människor vinner på friska och mångfunktionella ekosystemtjänster.

Skapar vi friska och fungerande ekosystem får vi enligt Naturvårdsverkets argument:
• Ett attraktivt och varierat landskap för rekreation
• Ökad motivation att träna, något som generar många olika fysiska och psykiska hälsofördelar
• Naturpedagogiska miljöer som bidrar till ökad förståelse för natur och kretslopp
• Miljöer för ökad biologisk mångfald och nyttoorganismer
• Rening av vatten från näringsämnen och föroreningar
• Reglering av luftföroreningar
• En kylande effekt under sommaren
• Dämpade klimatförändringar genom kolinbindning i vegetation och mark

Använder golfklubben de här argumenten i sin dialog med myndigheter och kommuner så pratar man direkt samma språk som våra beslutsfattare och har mycket lättare att få gehör för sina önskemål.

Läs hela rapporten "Argument för ekosystemtjänster"