Tour de Fungus. Vad är det?

Under en småkall dag i november deltog jag och Stefan Nilsson, Vallda GCC, i något som går under namnet Tour de Fungus i Danmark. Vi var inbjudna av Golfens söner, en Erfagrupp bestående av banchefer från sju banor på östra Själland. Denna grupp bildades för cirka 15 år sedan med syfte att lära varandra mer om att sköta golfbanan på ett mer hållbart sätt.

Den gemensamma nämnaren är rödsvingel och flera av banorna startade med ren vitgröe och har efter ett antal år nu ett bestånd dominerat av just svingel. Ett utmärkt exempel på detta är Köpenhamns Golfklubb som verkligen är värd ett besök för att ta del av deras erfarenheter.

För 5 år sedan bestämde man sig för, utöver ett antal andra träffar och resor, att lägga en dag i november för att åka runt till respektive bana och undersöka en förutbestämd green,  samma varje år. Denna tripp fick namnet Tour de Fungus. Gruppen har tillgång till alla mätinstrument och vi mätte ytans grässammansättning och mängd svamp, klipphöjd, hårdhet, jämnhet, snabbhet, vattenhalt, rotdjup, thatchlager m.m.

Eftersom vi återkom till samma green för femte gången har de nu värden som kan jämföras över tid och slutsatser av olika skötselinsatser kan dras. Bland annat syntes tydligt effekt av ett nytt bekämpningsmedel och hur det har påverkat mängden svampangrepp på greenerna.

Det viktigaste dock med denna dag är att gruppen kommer tillsammans och gemensamt gör mätningar och diskuterar banskötsel ur alla aspekter. Det är sällan jag varit med om så djupgående och intressanta diskussioner som under denna dag och jag uppmanar banor som ligger nära varandra i Sverige att göra detsamma. Med hjälp av din bankonsulent som har alla nödvändiga instrument kan du sätta upp en dag för att åka runt, mäta och diskutera skötselåtgärder för att bredda kunskapen om banskötsel i just ditt område. 

Erfagruppen Golfens söner tillsammans med Stefan Nilsson, Vallda GCC. gör mätningar och diskuterar banskötsel under Tour de Fungus på på Köpenhamns GK, Danmark.