Studiebesök på Royal GC

Under resan har vi också hunnit med andra aktiviteter som studiebesök mm.

Ett intressant besök var det på Royal GC, ett av de få mer omfattande ombyggnadsprojekten i trakterna runt Minneapolis. Banan är ursprungligen företaget 3 M anläggning med 3 gånger 9 hål, där det nu skall bli en 18 hålsbana och 250 bostäder.

Projetet är extra intressant då både Arnold Palmer och Annika Sörenstam varit involverade. 

Området är vackert beläget, är kuperat och med stora, äldre lövträd och nära till vatten på många hål.

Vid besöket var greenerna färdiga för sådd,  fairway var under justering och preparering inför sådd. Det man kommit längst med var bunkrarna. Alla bunkrar var lagda med Capillary concrete och de höll på att fyllas med sand vid besöket. Området kring bunkrarana torvades med färdigt gräs. Greener, tees och fairvay kommer att sås med krypven, vilket är ganska vanligt i detta område.

Det skall bli spännande att följa projektet  och se dess slutresultat under 2017 - 2018.

Iordningställda bunkrar.

Vy från fairway upp mot klubbhus!

Capillary concrete är lagd och sand fylls på.

Banchefen Tom , Henke Norén och Sam Bauer, University of Minnesota, diskuterar bunkerkanterna!

/Bankonsulentern