Sterf projekt

I veckan startade ett nytt demonstrations försök som heter practical reestablishment of golf greens following winter damages -a field study. Projektet är en vidareutveckling på ett fältförsök som löpte mellan 2015-2017. Försöket blev ett av 12 stycken som blev antagna från den nordiska forskningsstiftelsen Sterf. Det är jag och min kollega Boel Sandström som kommer leda projektet under 2 års tid och vi ser verkligen fram emot arbetet. Kortfattat kan man säga att demonstrationsförsök från tidigare års försökserfarenheter tas till vara och vidareutvecklas. Vi kommer värdera/jämföra olika såtekniker (skärande såmaskiner, piggvals och vertikalskärning+droppsådd) och jämföra två olika gräsarter (kärrgröe och krypven) och användning av ett "hållande" vätmedel vid sådd. Syftet är att se om det finns någon skillnad i uppkomsttid och etablering mellan arterna. Ger vätmedelbehandling vid sådd en jämnare fuktighet och därmed en jämnare etablering?

Projektet utförs på natuligt vinterskadade greener i mellersta eller norra Sverige hos intresserade golfklubbar under 2017 och 2018. Greenen/greenerna delas in i två block, där kärrgröe används i ena blocket och krypven i det andra. Tvärs över blocken behandlas ena halvan med vätmedel (Primer select) och den andra halvan är obehandlad. Varje block delas upp i 4 delar; kontroll, vertikalskärning+droppsådd, skärande såmaskiner och piggvals.
I tisdags så startade projektet på en av klubbarna (Surahammars GK) som tackat jag till deltagandet. Nedan ser två bilder från försöket.

Bild på de olika maskinerna samt dagens deltagare. Från vänster: Carl-Johan Lönnberg, SGF, Kent Andersson, Surahammars GK, Daniel Lilja, Stockholms Golf & Turf samt banchef Björn Nord Surahammars GK.

Green 7 på Surahammars GK, död av ett långvarit istäcke. 

Uppdatering kring projektet kommer fortlöpande ske.