Mätning av spelbarheten

I den här veckan genomförs SM i golf i Östergötland på ett antal golfklubbar. Alla klubbar har preparerat banor mycket väl och kvalitén är riktigt bra enligt mig.

Just nu genomför jag ett antal olika tester på de banor där SM kommer att spelas. Mätningarna som görs på greenerna sker med en stimpmeter (hastighet) firmnessmeter (fasthet) och Perrymeter (ärlighet). Syftet med denna lilla studie är att se hur de olika greenerna upplevs och om det är någon större skillnad mellan golfklubbarna. Resultaten hittills varierar vilket är helt naturligt med tanke på olika greentyper, gräsarter, klipphöjder, fuktighet, olika yttre omständigheter, mm. All data som samlas in ska senare användas till en utbildning med berörda klubbar.

Green 8 på Vadstena GK, fastheten mäts.

Stimpen mäts på Motala GK green 16.

Ärligheten mäts med hjälp av parrymeter på Ombergs Golf green 18.

Fortsättning följer i veckan...