Värme betyder grönska!

Temperaturens betydelse för att väcka liv i en brun vitgröegreen, gick inte att ta miste på när jag besökte såteknikförsöket på Sundsvalls GK i onsdags.

 

Nu var frågan, vad har vaknat till liv på egen hand och vad har de olika såteknikerna åstadkommit? Liggandes på alla 4, så kunde nog jag, CM Stefan Johansson och AHG Erik Strandqvist komma överens om att sådden började komma i gång i samtliga led. Mindre skillnader noterades, där vi gjorde en bedömning att de led med skärande tekniker (Agrimetal och Turfco Tri wave) samt "piggvalsen" (Blec) hade mer uppkomst jämfört med ledet som vertikalskärts och såtts med fallspridaren. Det viktiga är ju dock den "totala" täckningsgraden, oavsett om det handlar om överlevande gräs, fröbanken som grott eller sådden. Och då (i detta fall) så upplevdes den tätaste och jämnaste ytan i ledet där Blec såmaskinen använts. De två skärande leden (Agrimetal och Turfco Tri wave) var inte långt efter, men med Agrimetalen hade vi svårt att få ut önskad såmängd av gröen, vilket till viss del bör påverka. Och Turfco Tri wave lägger fröet något djupare jämfört med de övriga leden vilket är en annan faktor att komma ihåg.

För försökets skull, så var det tur att tydligare skillnader sågs mellan leden i en lågpunkt samt i gamla svampskador på green. I dessa områden hade gräset kommit igång markant mycket bättre i leden där Blec, Agrimetal och Turfco Tri wave använts jämfört med fallspridaren.

Ytterligare en avläsning genomförs nästa vecka, så fortsättning följer...