Rödsvingel i fokus

Rödsvingel som gräsart på golfbanor har funnits sedan golfens barndom. Svingel är ett av de ursprungliga naturliga gräsen på linksbanor i Skottland och växer vilt i hela vårt land. I Sverige finns för närvarande ca 20 banor som har Rödsvingel på sina greener och antalet växer långsamt men stadigt för denna art vars krav när det gäller näring och vatten är mycket små samtidigt som det bäst står emot svampskador och har mycket god vinteröverlevnad.

Sedan 2008 samlas en grupp banskötare från Sverige och Danmark med rödsvingel på sina greener 2 gånger om året för att utbyta erfarenheter och ta del av nya rön vad gäller skötseln av detta gräs. Vårens träff förlades till Torekovs GK på Bjärehalvön där man sedan flera år konverterar från vitgröe tillbaka till den urspungliga rödsvingeln. 12 st mycket entusiastiska deltagare fick se ett så här långt lyckat arbete på fantastiskt vacker bana då greenerna  nu  kommit långt i transformeringen då greenerna innehöll en hel del rödsvingel.

Arbetet fortsätter och målet är att om några år ha ett tätt blandbestånd där rödsvingel bestämmmer spelegenskaperna vilket innebär tåliga, hårda och torra greener med minimala skötselinsatser. Under detta besök deltog också Torekovs skötselkonsult Alan Strachan från brittiska öarna, med mångårig erfarenhet av rödsvingelskötsel som delgav oss av sin syn på skötseln av banan.

Är du intresserad av rödsvingel, har detta gräs på dina greener och vill deltaga i denna grupp så hör av dig till undertecknad Kim Sintorn.

De

Rödsvingelgruppen på banvandring under vårens träff på Torekovs GK.