Golfbollen och greenlagaren är lika viktiga!

Just nu arbetar banpersonal runt om i södra Sverige med att få sina banor i så bra skick som möjligt till påsk. En påsk som i år kommer tidigt, troligen före det att marktemperaturen är tillbaka och med den en bra tillväxt i gräset. När det gäller golfspel på icke växande gräs så har det länge varit fullt accepterat att använda matta vid spel från fairway och det är bra. Det sparar gräset enormt och gör att dessa ytor läker snabbare när väl tillväxten kommer igång.

Men hur är det egentligen med spel på ordinarie greener? Det finns alltid önskemål om att dessa ytor ska öppnas för spel så fort som möjligt. Visst är det underbart att återigen få spela på ordinarie greener även om de inte fått tillbaka sommarens jämn och snabbhet. Jag är inte emot att man öppnar för spel tidigt om bara spelarna ser till att laga sina nedslagsmärken.

Debatten om detta moment i golfspelet tjatas det om året runt, men om det någon gång är viktigt, så är det under den tid då vi inte har tillväxt i gräset. Sommartid resulterar nedslagsmärken mest i en ojämn spelyta. Vintertid är det en inkörsport för sjukdomar. Skador som kan ta mycket lång tid att reparera.

Jag anser att en golfboll och en greenlagare är lika viktiga. Låt oss göra 2016 till det år då vi verkligen tog krafttag mot olagade nedslagsmärken.