Det givande mötet

Det är enkelt att ta till sig kunskap från sin egen bransch och sina egna kollegor. Men min uppfattning är att det inte är lika lätt att fundera över kunskap som finns i angränsande sektorer och som kan vara givande för oss. Så att få en rejäl genomgång av en forskare som tittat på växters kväveupptag av andra former än nitrat och ammonium är verkligen en injektion för ens uppfattning om hur det förhåller sig! Det var just detta ett 20-tal banchefer och banpersonal fick av Jonatham Love, SweTree Nutrition AB, Umeå. Utifrån gödselprodukter som använts till skogsplantor har nu formuleringar anpassade för grönyta tagits fram. Och nästa steg, förutom de tester som redan genomförs på några golfbanor, är ett forskningssamarbete mellan SweTree och Trygve Aamlid mfl på Nibio (tidigare Bioforsk) gällande aminosyran arginin som produkten består av.

Med hjälp av Lena D Lindström, klubbchef på Umeå GK fortsatte vi dagen i ett försök att "se helheten" på anläggningen. Återigen, det är lätt att fastna i sin "del" av verksamheten, men hur resonerar en klubbchef för att få med sig hela klubben? Det är ju så oerhört lätt att se sin del, men alla delar är ju beroende av varandra och hur får man dessa att komma överens om den gemensamma målsättningen för anläggningen? Många tänkvärda arbetssätt och strukturer presenterade Lena, något som jag är övertygad om att flera av deltagarna tog med sig hem och förhoppningsvis kan börja tillämpa på den egna klubben.