Vad mer än Ryder Cup är intressant i Minnesota?

Förutom banchefer och banpersonal från alla håll och kanter så jobbar även en del forskare som volontärer på Ryder Cup. En av dem är Brian Horgan, University of Minnesota som besökt Sverige ett antal gånger och hållit föredrag. Så efter torsdagens morgonpass på Hazeltine passade vi konsulenter på att åka med Brian till universitetets försöksytor. Här har man sedan 2002 bedrivit grönyteförsök kopplat till golfindustrin och hemmaträdgårdar.

Försökens centrala läge i delstaten, där en stor del av dess golfklubbar finns i närområdet gör det enkelt att tillämpa kunskapen som kommer ut av försöken samt anordna fältdagar för golfklubbarnas personal. En mängd olika försök bedrivs för närvarande, bland annat studerar man hur olika gräsarter och grässorter reagerar på olika sorters "stress". Exempelvis hur länge klarar sig rödsvingel utan vatten? Eller vilken gräsart klarar sig bäst i skugga? 

Brian och Andy presenterar de olika försöken