Ökad spelbarhet

En ständig fråga som diskuteras på klubbar runtom i landet är hur snabba greenerna är. Ofta får banchefen frågan "vilken "stimp" är det idag?" och många gånger klagas det på att greener är för långsamma. En vanlig kommentar är också att grannens bana är mycket snabbare.
För att ta reda på hur det verkligen ligger till bestämde jag mig för att mäta samtliga mina 50 banor under juli månad då banorna på västkusten ska vara som bäst.

Vad gäller stimpen blev snittresultatet 8,8 fot och bara fem banor var över 10 fot. Inte riktigt vad man hade väntat sig men ändå inte så överraskande då detta var greener som mättes vid normalt vardagsspel och med några få undantag inte toppade till tävling. 

Vad som kanske är än viktigare än snabbheten är jämnheten på ytan, d.v.s styr gräset bollen och hoppar den eller flyter den fram? Detta mäts med ett instrument vid namn Parrymeter som mina kollegor redan nämnt på denna blogg. Här gjorde jag samma iakttagelse som min kollega Calle Lönnberg, nämligen att de snabbaste greenerna tenderar att vara ojämnare än medelbanan.

Slutligen mätttes också hårdheten på greenytan och här visade det sig att trots ihärdigt regnande under en stor del av juli med höga vattenhalter som följd i greenprofilen  ligger åherdhet och fasthet inom det optimala området på de allra flesta banorna. Beröm till nästan samtliga banor för ett mycket bra dressningsarbete som håller upp fastheten i greenytan. När jag analyserat alla siffror mer noggrannt kommer en längre sammanställning att presenteras.

Nedan mäts hastigheten på green 11 på Lerjedalens GK med en stimpmeter.