Medlemmar fick testa maskiner på A6 GK

Denna Jönköpingsklubb bjöd under torsdagskvällen in sina medlemmar till en information om olika skötselåtgärder som görs ute på banan. De medverkande från klubbens sida var alla som jobbar på banan, och vi uppehöll oss runt green 9 på den röda slingan. Syftet och tanken med träffen var att medlemmen skulle få ökad förståelse av vikten att behöva utföra vissa skötselåtgärder.

Vi började kvällen med att presentera huvuddelen av maskinparken, vad den kostade i inköp, drift och vad den i huvudsak används till. Sedan gavs det tillfälle för dem som vågade, att testa och köra maskinerna (man såg klart och tydligt att det lyste i ögonen på vissa där de gled runt lite halvkaxigt...) Efter det samlades vi runt grillen för att njuta av nygrillad korv. Sedan var det dags att lite djupare gå igenom de olika greenmomenten såsom luftning, dressning, gödsling, stödsådd, klippning, vältning samt inte minst, vad är ett bra bollrull?

Naturligtvis fick de även en snabb genomgång hur man mäter stimp och vad som är en godkänd flaggplacering.

Ett roligt och bra initiativ från A6 GK.