"Högt och lågt" inom IPM!

GCSAA-mässans första seminarieprogram bjöd på ett omfattande utbud. Mitt tema för dagen var IPM och jag lyssnade på ytterligheter inom ämnet.
Det ena var skötsel av ruffar och en del andra mer extensiva ytor på banan. Hur de kan skötas annorlunda för att få de attraktiva ur spel- och skötselsynpunkt men också att öka biologisk mångfald på anläggningen. Delar av våra ruffar kan bli en viktig resurs som biotop för växter, insekter och främst pollinerande insekter.

Det andra var ett "smalt" ämne, nämligen betydelsen av (Sprut)vattnets kvalitetens vid kemisk bekämpning. Det är alltid viktigt men speciellt inom IPM-arbetet att effekten av pesticiden på aktuell skadegörare blir så bra som möjligt.

Den miljömässigt och ekonomiskt sämsta bekämpningen är ju den där man bekämpar, men ej får ett tillräckligt bra resultat. Därför är "timing", utvecklingsstadium på skadegörare, rätt preparat och sprutteknik mycket viktigt inom IPM-arbetet.

//Peter