Uppdatering kring projektet!

Projektet ang. hjälpsådd fortsätter som planerat. I måndags var jag på Surahammars GK för ett återbesök. Glädjande kunde man se lite nya fjun av gräs vilket var intressant. Generellt så har det inte hänt så mycket sedan sådd (11 april) men nu har det i alla fall dragit igång och på flera av leden kan man se tydliga tecken på att gräsfröet har grott. Något som återigen är slående är att fröet måste ha jordkontakt för att etableras. På måndag den 8 maj görs första avläsningen på försöket i Surahammar och på onsdag den 10 maj görs första avläsningen på Leksands GK.
Nedan ser ni några bilder från dagent!

Nya gräsplantor på G ifrån den skärande maskinen!
Ett gräsfrö som ej har grott i ledet vertikalskärning och droppsådd
Nya plantor från ett piggvals hål.