Gör det enklare att hitta bollen

På ett par klubbar som till exempel Vetlanda GK, Kalmar GK och Växjö GK i mitt distrikt har man markberett vissa områden i skogskanterna där det historiskt sett letats mycket efter bollar. Det har verkligen uppskattats av golfarna och gjort att rondtiderna gått ner på klubbarna. Det är också betydligt större leenden på de inblandade golfarna när de faktiskt hittar sin boll.

Materialet som använts är sand eller stenfria moränmassor, som sprids ut och jämnas till med en liten minigrävare. Sedan gödslar man med framför allt P-K som vanligt och sår med liten greengödselspridare, med en ruffblandning. Sedan sköts ytorna som antingen semi- eller halvruff och man kan klippa dem med den ordinarie ruffklipparen. Man måste dock vara lite försiktig så att man inte lägger på för mycket material runt träden och framför allt upp mot stammarna. Men åtgärderna uppskattas verkligen av alla inblandade parter.

Lycka till med de bolletarvänliga åtgärderna!