Elbilar

Ta hand om elbilarna på rätt sätt inför och under säsongen!

Personalen som jobbar på våra banor har i höst/vinter servat alla maskiner så att de är i fullgott skick inför den stundande säsongen. Men när det gäller att ta hand om och ge kärlek till alla laddningsbara fordon kan det ibland vara lite si och så. Många gånger beror det på ren okunskap om hur man skall göra.

Därför har jag bjudit in Jonas Eriksson som är VD på Club Car till ett antal mini-ERFA-träffar (mellan 09.00 – 12.00) i mitt distrikt för att ta del av hans kunskap när det gäller underhåll av alla elfordon som kan finnas på en golfklubb. Första träffen hade vi den 31 mars på Växjö GK där nästan ett 30-tal personer från Kronobergs och Kalmar Läns golfklubbar hade slutit upp.

Förmiddagen började med att vi fick en grundlig teoretisk genomgång under gott och väl en timme, framför allt kring hur batterierna fungerar, när och hur de skall laddas, felsökning med mera. Dragningen var riktigt nyttig och det fanns deltagare som arbetat som mekaniker på sina respektive hemmaklubbar i 25 år som efteråt sa att detta verkligen var matnyttig information som man skulle fått ta del av för många år sedan.

Om jag väljer ut någonting speciellt från Jonas dragning, som verkligen etsade sig fast i hjärnan hos mig, så var det att om man hade en äldre elbil med ett batteripaket som började bli lite till åren och det efter uppmätning visade sig att bara ett batteri i hela paketet behövde bytas. Då skall detta uttjänta batteri aldrig bytas ut mot ett nytt batteri. Det nya batteriet kommer nämligen aldrig kunna ge fullgod effekt på grund av att de andra batterierna inte är riktigt fullgoda. Istället ska man försöka få tag i ett annat begagnat batteri och sätta i.
Dessutom var det en viktig påminnelse om att man måste ha körkort för att få köra elfordon och att de ska vara registrerade och ha minst trafikförsäkring enligt lag.

Som avslutning på förmiddagen så gav jag lite information om vad det som gäller från och med detta år när det gäller nya bekämpningsregler, besiktning av sprutan, bra appar till sin smartphone samt nya hjälpmedel när det gäller besiktning av hur man bedömer vad ett bra bollrull är på en green.

Nästa mini-ERFA-träff angående elbilarnas underhåll är tisdagen 12 april på Askersunds GK samt dagen efteråt 13 april på Hammarö GK. Varmt välkomna då alla som behöver ny kunskap i ämnet!