Banskötselutbildning för styrelse och kanslister

Jag har under våren genomfört ett antal utbildningar på olika klubbar i mitt distrikt för personal på kansliet, styrelsemedlemmar och andra intresserade. Målsättningen har varit att ge enkla och tydliga svar på frågor de själva och många medlemmar går och bär på.

Det kan vara saker som: Varför luftar, dressar och vertikalskär man? Varför får man inte gå på frostiga greener? Varför klipper man inte genom att börja bakifrån, på hål 18, 17, 16 och så vidare? Vilka regler gäller för hålsättning? Ja, listan kan göras oändligt lång! Vi har träffats ute på klubben och kört utbildningen på kvällstid i cirka 1,5–2 timmar.

Deltagarna har tyckt att det har varit värdefullt. Skulle det här vara någonting för dig i ditt distrikt och på er anläggning? Tveka inte att höra av dig till din bankonsulent så fixar vi till en bra kväll.