Ni utgår hela tiden från den egna golfklubbens mål och förutsättningar och lär er ett arbetssätt för att behålla och rekrytera medlemmar och förbättra verksamheten.

Introduktionsutbildningen är webbaserad och anmälan görs till respektive klubbrådgivare.

Om kursen

Du lär dig att använda effektiva verktyg kopplat till den egna klubbens verksamhetsidé. Du får kunskap i att planera, utvärdera och förbättra verksamheten, att rekrytera och behålla medlemmar samt att öka intäkterna. Vi tittar även på hur du med stöd av Golfens IT-system arbetar utifrån klubbens verksamhetsidé och mot klubbens mål.

För vem?

Utbildningen vänder sig till klubbchef, kanslichef, golfchef eller motsvarande. Med fördel bör två från golfklubben gå utbildningen.

När kan jag delta?

Datum Tid Plats Anmälan
16/1 och 20/2 13.00–16.00 Gustaf Fröding Hotell, Karlstad stefan.janson@golf.se
13/2 och 27/2 13.00–16.00 Quality Hotell Grand, Kristianstad anders.hammarstrom@golf.se
16/2 och 13/3 13.00–16.00 Halmstad Golfklubb fredrik.kocon@golf.se
17/3 och 29/3 10.00–13.00 Idrottens hus, Stockholm lena.lindstrom@golf.se
30/3 09.30–17.00 Quality Hotel Frösö Park, Östersund lena.lindstrom@golf.se

Kursinnehåll

  • Nyckeltal, planering och prognoser

  • Tillväxt genom medlemsnytta

  • Vision, värderingar och verksamhetsidé

  • Självskattning

  • Golfens IT-system

  • Arbetssätt vecka, månad och år

Metod

Två halvdagars utbildning med stöd av utbildningsplattform och klubbrådgivare. Teori på plats under utbildningen blandas med övningar och fördjupningsfilmer för självstudier mellan utbildningstillfällena. Mallar och goda exempel finns tillgängliga i utbildningsplattformen. Personlig handledning finns tillgänglig genom klubbens klubbrådgivare.

Efter kursen

Kursen ger dig kunskap att skapa planer och prognoser för att bättre och effektivare kontrollera och mäta medlemsnyttan bland medlemmarna.

Anmäl dig till din klubbrådgivare

Fredrik Kocon, fredrik.kocon@golf.se

Lena Dahlgren Lindström, lena.lindstrom@golf.se

Matz Bengtsson, matz.bengtsson@golf.se

Per Svensson, per.svensson@golf.se

Pelle Sättare, pelle.sattare@golf.se

Anders Hammarström, anders.hammarstrom@golf.se

Stefan Janson, stefan.janson@golf.se