Ni utgår hela tiden från den egna golfklubbens mål och förutsättningar och lär er ett arbetssätt för att behålla och rekrytera medlemmar och förbättra verksamheten.

Introduktionsutbildningen är webbaserad och anmälan görs till respektive klubbrådgivare.

Steg 1. Introduktionsutbildning

Om kursen

En webbutbildning för dig som vill få ökad förståelse för hur golfklubben kan utvecklas och växa. Du får konkreta verktyg och en modell för att lägga en stabil grund för aktiviteter som ska bidra till golfklubbens mål och visioner.

För vem?

Steg 1 vänder sig till en bred målgrupp. Du kan vara klubbchef, kanslichef, banchef, golfchef/tränare, styrelsemedlem, marknadskommitté-medlem eller ha annan liknande roll.

När kan jag delta?

Datum Tid Plats Anmälan
16/1 och 20/2 13.00–16.00 Gustaf Fröding Hotell, Karlstad stefan.janson@golf.se
13/2 och 27/2 13.00–16.00 Quality Hotell Grand, Kristianstad anders.hammarstrom@golf.se
17/3 och 29/3 10.00–14.00 Idrottens hus, Stockholm lena.lindstrom@golf.se
30/3 09.30–17.00 Quality Hotel Frösö Park, Östersund lena.lindstrom@golf.se

Kursinnehåll steg 1

 • Golfklubben

 • Självskattning

 • Översiktsplan/karta

 • Nöjda och lojala medlemmar

 • Efterfrågan

Metod

Distansutbildning via en webbplats. Presentationsfilmer varvas med övningar. Mallar i presentationen finns nerladdningsbara. Personlig handledning finns tillgänglig genom klubbens klubbrådgivare.

Efter kursen

Efter kursen har du fått inspiration och tips såväl konkreta verktyg i form av modeller, mallar och checklistor som du kan använda i din verksamhet.

Anmäl dig till din klubbrådgivare

Fredrik Kocon, fredrik.kocon@golf.se

Lena Dahlgren Lindström, lena.lindstrom@golf.se

Matz Bengtsson, matz.bengtsson@golf.se

Per Svensson, per.svensson@golf.se

Pelle Sättare, pelle.sattare@golf.se

Sandra Tancred, sandra.tancred@golf.se

Stefan Janson, stefan.janson@golf.se

Steg 2. Fördjupningsutbildning

Om kursen

Du lär dig att använda effektiva verktyg kopplat till den egna klubbens verksamhetsidé. Du får kunskap i att planera, utvärdera och förbättra verksamheten, att rekrytera och behålla medlemmar samt att öka intäkterna. Vi tittar även på hur du med stöd av Golfens IT-system arbetar utifrån klubbens verksamhetsidé och mot klubbens mål.

För vem?

Utbildningen vänder sig till klubbchef, kanslichef, golfchef eller motsvarande. Med fördel bör två från golfklubben gå utbildningen.

Kursinnehåll steg 2

 • Nyckeltal, planering och prognoser

 • Tillväxt genom medlemsnytta

 • Vision, värderingar och verksamhetsidé

 • Självskattning

 • Golfens IT-system

 • Arbetssätt vecka, månad och år

Metod

Två halvdagars utbildning med stöd av utbildningsplattform och klubbrådgivare. Teori på plats under utbildningen blandas med övningar och fördjupningsfilmer för självstudier mellan utbildningstillfällena. Mallar och goda exempel finns tillgängliga i utbildningsplattformen. Personlig handledning finns tillgänglig genom klubbens klubbrådgivare.

Efter kursen

Kursen ger dig kunskap att skapa planer och prognoser för att bättre och effektivare kontrollera och mäta medlemsnyttan bland medlemmarna.

Kurstillfällen

Datum Kurs Ort
9 nov Dag 1 Göteborg
30 nov Dag 2 Göteborg
15 nov Dag 1 Borås
29 nov Dag 2 Borås
17 nov Dag 1 Hooks herrgård
1 dec Dag 2 Hooks herrgård

Anmäl dig till din klubbrådgivare

Fredrik Kocon, fredrik.kocon@golf.se

Lena Dahlgren Lindström, lena.lindstrom@golf.se

Matz Bengtsson, matz.bengtsson@golf.se

Per Svensson, per.svensson@golf.se

Pelle Sättare, pelle.sattare@golf.se

Sandra Tancred, sandra.tancred@golf.se

Stefan Janson, stefan.janson@golf.se