För dig som arbetar med klubbens administration har vi samlat grunderna och vidareutbildningar i hanteringen av den. Som Golfens IT-system (GIT) och klubbchefsutbildning.

Administrativ personal

Utbildningsprogram erbjuds klubbens administrativa personal för olika nivåer. En grundläggande, en högre utbildning samt en klubbchefsutbildning. GAF ansvarar för genomförandet av Grundutbildning för administratörer (GUA) och Högre utbildning för administratörer (HUA) i samarbete med Svenska Golfförbundet.

Gå vidare till den utbildning ni är intresserad av.

Välkommen med din anmälan!

Administratör GUA

Administratör HUA

Utbildning Golfens IT-system

Vi fortsätter med olika sätt att erbjuda utbildning. Kostnadsfritt är exempelvis att se de instruktionsfilmer som ligger på Onlinehjälpen och att delta på något av våra webb- och telefonmöten. Det är ett mycket enkelt sätt att nå ut eftersom ni är spridda runt om i landet. Det går även att beställa utbildning specialgjord för en golfklubb, se vidare under skräddarsydd utbildning på din klubb.

Obs! Inloggningsuppgifter till mötet mailas ut dagen innan valt tillfälle till den epostadress ni uppgivit.

 1. Webb- och telefonmöten
 2. Vi kan ha upp till 20 personer per tillfälle och kan därför enbart erbjuda 1 plats per golfklubb - men ni kan naturligtvis sitta flera runt en dator och använda en högtalartelefon.

  Först till kvarn gäller. Tänk dock på att ni sätter av tid själva och inte bokar in er innan ni vet att ni kan delta.

  Kommande webbutbildningar under våren 2017

  GIT Tävling del 1

  När: Välj något av tillfällena 24 februari eller 5 april, kursen pågår under ca 45 minuter.

  För vem: För dig som administrerar tävlingar i GIT Tävling.

  Vad: Vi går igenom de inledande delarna av uppläggning av en tävling, delarna vi tittar på innefattas i fliken Inställningar.

  Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri.

  Klicka här för att anmäla dig

  GIT Tävling del 2

  När: Välj något av tillfällena 24 februari eller 5 april, kursen pågår under ca 45 minuter.

  För vem: För dig som administrerar tävlingar i GIT Tävling.

  Vad: Vi går igenom flikarna Anmälda, Startlista och Resultat. Tips på funktioner som kan hjälpa till för att administrationen ska gå enklare.

  Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri.

  Klicka här för att anmäla dig.

  GIT Tävling - Avgifter, klubbgrupper & Order of merit

  När: Välj något av tillfällena 24 februari eller 5 april, kursen pågår under ca 45 minuter.

  För vem: För dig som administrerar tävlingar i GIT Tävling.

  Vad: Vi går igenom hur vi lägger upp grundavgifter i GIT Tävling och tittar på hur vi använder oss av klubbgrupper. Vi kikar också på hur vi lägger upp och administrerar en Order of merit.

  Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri.

  Klicka här för att anmälda dig.

  GIT – Start av säsong del 1

  När: Välj något av tillfällena 16 mars eller 5 april, kursen pågår under ca 60 minuter.

  För vem: För dig som arbetar i kansliet på golfklubben.

  Vad: Vi går igenom de väsentliga delarna för att öppna upp banan för året. För att göra det kikar vi på Slinga och Bana i GIT.

  Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri.

  Klicka här för att anmäla dig.

  GIT – Start av säsong del 2

  När: Välj något av tillfällena 16 mars eller 5 april, kursen pågår under ca 60 minuter.

  För vem: För dig som arbetar i kansliet på golfklubben.

  Vad: I samband med öppnandet av banan behöver vi säkerhetsställa att vi har rätt Greenfee-avgifter inlagda för kommande säsong och så tittar vi igenom starttidsschemat.

  Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri.

  Klicka här för att anmäla dig.

  Rapporter i GIT

  OBS... Då intresset är stort för utbildningen, så har vi gladeligen lagt till ytterligare utbildningstillfälle.

  När: 12 april kl 10.00 alt 11.00. Kursen pågår under ca 45 minuter.

  För vem: För dig som arbetar i kansliet på golfklubben.

  Vad: Få bättre kunskap om hur rapporterna är uppbyggda och få tips på vilka rapporter som kan vara extra bra att ha koll på.

  Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri.

  Klicka här för att anmäla dig.

  Genomgång av GIT Release

  OBS.. Release är framflyttad till v.17. Datum för genomgångar kommer att uppdateras inom kort.

  När: Datum och tid kommer att uppdateras inom kort. Genomgång tar ca 45 minuter. Det finns flera tider per dag att välja bland.

  För vem: För dig som arbetar i GIT.

  Vad: Vi går igenom nyheter som medföljer uppdateringen av systemet.

  Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri.

  Klicka här för att anmäla dig.

  Redigera uthyrningsavtal för Golfbil

  När: 9 maj kl 09.00, kursen pågår ca 45 minuter.

  För vem: För dig som administrerar uthyrning av Golfbil på golfklubben.

  Vad: Vi går igenom hur man kan redigera texten i uthyrningsavtalet för golfbil, avtalet är tillgänglig i GIT efter GIT Releasen (v.17). Uthyrningsavtalet är ett standardavtal som ni eventuellt vill anpassa till eran anläggning med mer specifika skrivelser.

  Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri.

  Klicka här för att anmäla dig

  Uppläggning av Golfbil för webbokning

  När: Välj någon av tillfällena eller 30 januari eller 16 mars, kursen håller på ca 45 minuter.

  För vem: För dig som vill veta mer om uthyrningsartiklar och hur dessa kan bokas via Min Golf.

  Vad: Vi går igenom hur man skapar uthyrningsartiklar, hur fungerar artikelschemat och hur man kan arbeta med statistikrapporter för uthyrningsartiklar.

  Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri.

  Klicka här för att anmäla dig

 3. GIT Utbildningar i Idrottens Hus
 4. Vi anordnar utbildningar på plats i Idrottens Hus.

  Utbildningar som anordnas under våren 2017.

  Receptionist

  När: 11 april, kursen pågår mellan kl 10.00-17.00.

  För vem: För dig som är receptionist på en golfklubb.

  Vad: Öka dina kunskaper kring Starttidsschema och Person. Detta ger en bra överblicksbild och underlättar det dagliga arbetet i systemet.

  Kostnad: 1200 kr exkl moms.

  Klicka här för att anmäla dig

  Kanslist

  När: 25 april, kursen pågår mellan kl 10.00-17.00.

  För vem: För dig som arbetat 1-3 år på kansliet på en golfklubb.

  Vad: Vi går under dagen igenom avsnitten om Bana, Slinga, Avgifter, Medlemskapstyper och Klubbgrupper. Kursen ger en bra grund att stå på och hjälper till att förenkla medlemshanteringen.

  Kostnad: 1200 kr exkl moms.

  Klicka här för att anmäla dig

  GIT Tävling

  När: 24 april, kursen pågår mellan kl 09.00-12.30.

  För vem: För dig som administrerar tävlingar i GIT Tävling. Passar bra för dig som är ny användare eller för dig som vill fräscha upp minne i tävlingssystemet.

  Vad: Vi kommer att gå igenom hela vägen från uppläggning till genomförandet av en tävling.

  Kostnad: 500 kr exkl moms.

  Klicka här för att anmäla dig

 5. Beläggning Hook 27 januari
 6. Endagarsutbildning med fokus på beläggnings- och statistikrapporterna i GIT.
  Kostnad 800 kr exkl moms.

  Egen bärbar PC med GIT installetat behövs.

  Anmälningslänk Beläggningsstatistik

 7. Skräddarsydd utbildning på din klubb
 8. Många klubbar börjar en ny säsong med helt ny personal. Vik en dag för GIT-utbildning så att ni kommer igång ordentligt. GIT Onlinehjälp och GIT-supporten är jättebra verktyg men ska stora förändringar göras eller om man är helt ny krävs en större insats. Vi erbjuder utbildning på plats om ni så önskar alternativt kommer ni till oss. Ni bestämmer innehållet och hur många hos er som ska vara med.

  Vad: På plats-utbildning
  Var: På er klubb 

  För vem: För er som genomför stora förändringar inom klubben alternativt behöver utbilda ny personal eller vidareutbilda personal
  Innehåll: Vi skräddarsyr helt efter era önskemål
  Antal deltagare: Valfritt
  Längd: 7-8 timmar eller enligt överenskommelse
  Kostnad: 5 500 kr exkl. moms - inga rese- eller ev. hotellkostnader tillkommer

  Vad: Klubbutbildning
  Var: Golfförbundet, Idrottenshus, Skansbrogatan 7 Stockholm

  För vem: För er som genomför stora förändringar inom klubben alternativt behöver utbilda ny personal eller vidareutbilda personal
  Innehåll: Vi skräddarsyr helt efter era önskemål
  Antal deltagare: Valfritt
  Längd: 6-7 timmar eller enligt överenskommelse
  Kostnad: 3 500 kr exkl. moms 

  Vänligen använd denna länk för att anmäla intresse om klubbspecifik utbildning:

  Intresseanmälan

  Dessa utbildningar sker i mån av tid, vi får gemensamt försöka hitta ett lämpligt tillfälle.

Seminarium för disciplinär verksamhet

Svenska Golfförbundets Juridiska Nämnd anordnar, under ledning av nämndens ordförande, ett dagseminarium om disciplinär verksamhet för golfdistriktsförbundens juridiska kommittéer. Syftet med seminariet är utbildning och erfarenhetsutbyte så att förseelser som anmäls behandlas och bedöms så likvärdigt som möjligt i hela landet.

Varje golfdistriktsförbund inbjuds att delta med max två representanter med ansvar för den disciplinära verksamheten. SGF står för resan och mat under dagen.

Nästa seminarium genomförs hösten 2019 i Stockholm. Därefter vart tredje år; 2022, 2025 och så vidare.

Golfdistriktsförbundens bestraffningsrätt framgår i SGF:s mallstadgar för golfdistriktsförbund. För att på bästa sätt hantera uppgiften att utöva bestraffningsrätten är det viktigt att kommittén har en sammansättning så att minst en ledamot är jurist samt att SGF:s Juridiska Nämnds och RF:s Riksidrottsnämnds beslut rutinmässigt vidaredistribueras till kommitténs ledamöter för kännedom.

Utbildningspärm från det senast genomförda seminariet finns alltid tillgängligt i Golfens Hus som stöd för kommitténs introduktion och utbildning av nya ledamöter.