Häng med i utvecklingen av ett mer jämställt och inkluderande Golfsverige – ansök till Svenska Golfförbundets utbildning för landets alla golfklubbar på områdena golf, idrott och jämställdhet.

Framtidssäkra golfklubben

Från och med maj 2017 finns utbildningsprogrammet Vision 50/50 tillgängligt för landets golfklubbar. Jämställdhetsutbildningen är framtagen av Svenska Golfförbundet i samarbete med SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker. Materialet bygger på forskning, fakta, insikter och lärande från pilotarbetet med åtta golfklubbar under 2015–2017.

Endast plats för 42 klubbar i år

Därefter tas cirka 50 klubbar in årligen. Anmälningarna har redan börjat komma in, ta chansen ni också!

Anmäl klubben till utbildningsprogrammet senast 1 april

Citat från pilotklubbarna som startat förändringsarbetet

”På Bokskogen har den här processen skapat många positiva sidoeffekter. Det handlar mycket om att vara en del av samhället idag för att vara relevanta även imorgon.” Peter Collert, Bokskogens GK

”Det här är en självklarhet om man vill hänga med i utvecklingen i samhället.” Lilian Berndtsson, Chalmers GK

”Vi ser en ny generation som har nya värderingar och nya förväntningar på golfen och därför måste golfen förnya sig för att matcha övriga samhället.” Jenni Lundh, Östersund-Frösö GK

”Organisationer och företag som har en mixad ledning, även på medarbetarsidan, levererar som regel bättre verksamhet och bättre lönsamhet.” Ove Marklund, Piteå GK

”När man tittar långsiktigt på framtiden har en klubb inte råd att inte vara med.” Alison Blair Dieden, Allerum GK

Ni får kunskap och konkret verktygslåda

Genom utbildningen får golfklubben kunskap, metoder och en konkret verktygslåda som stöd för att göra långsiktiga förändringar som skapar en attraktivare verksamhet och därigenom lockar fler medlemmar.

Ni får en dokumenterad överblick av nuläge, önskat läge och nyckeltal som gör att ni kan skapa en handlingsplan och mäta utvecklingen mot en mer inkluderande miljö med fler golfare på alla nivåer.

Nya utbildningen startar i maj

Ansökningstiden för det första utbildningsåret är 18/1–1/4 2017. Under april meddelas vilka golfklubbar som kommer med. Den 15–31 maj 2017 genomförs steg ett i utbildningen, en gemensam kickoff. Tid och plats meddelas när det står klart vilka klubbar som antagits till programmet 2017–2018.

Inga genvägar till en lyckad arbetsprocess

Vision 50/50 är ett långsiktigt utvecklingsarbete dr det inte finns några genvägar eller snabba lösningar. Det får full effekt först när arbetet systematiserat drivs av och är fullt förankrat i klubbledningen och integreras i klubbens övergripande verksamhet.
Därför är villkoret för att bli antagen till programmet att följande roller/funktioner på golfklubben är med i klubbens processgrupp och aktivt deltar i hela utbildningen:

 • Styrelseledamot (helst ordförande)

 • Klubbchef/kanslisamordnare eller motsvarande

 • Tränare alternativt idrottsansvarig

Så går utbildningen till

Utse en processgrupp på 3­–5 personer som går igenom utbildningen och leder förändringsarbetet på klubben. Utbildningen är webbaserad och genomförs både i form av fysiska möten och via en digital plattform.

Innehållet är uppdelat i tre ronder, där varje rond inleds med en kickoff för er som deltar under utbildningsåret. Det följs upp av individuellt lärande samt tre gemensamma klubbträffar.

 • Rond 1: Utan spaning – ingen aning (maj–oktober)

  Här får ni en grundläggande utbildning i genus och organisation, samt gör en nulägesanalys och en jämställdhetsskattning av er verksamhet.

 • Rond 2: Klara, färdiga... (oktober–februari)

  I den andra ronden skapar ni problemformuleringar utifrån nulägesanalysen, sätter upp vision, mål och mätpunkter samt utvärderar rutiner och aktiviteter i verksamheten som kan behöva förändras.

 • Rond 3: ...gå! (mars–maj)

  I utbildningens sista rond tar ni arbetet från kunskap till praktik. Resultaten från rond två sammanställs till en konkret handlingsplan med vision, mål och mätpunkter. Dessutom får ni lära er om motstånd i förändringsarbete och sätt att hantera det.

Utöver den personliga utvecklingen i form av kunskap och insikter, får ni också hjälp av Svenska Golfförbundets (SGF) klubbrådgivare och SISU:s idrottskonsulenter som kan användas som processledare i arbetet på klubben.

För tränaren – Redo för golf

I utbildningsprogrammet finns en separat modul som vänder sig direkt till tränaren, kallad Redo för golf. Ett nytt koncept för utbildning av nya golfspelare framtaget av PGA i samarbete med SGF. Redo för golf är ett parallellt spår in i golfen jämte Grönt kort som har ett större fokus på den sociala aspekten. Redo för golf-utbildningen är endast tillgängligt för tränare i golfklubbar som går utbildningsprogrammet.

Anmäl klubben till utbildningsprogrammet senast 1 april

Lär dig mer om idrott och jämställdhet

SGF:s arbete med Vision 50/50 har pågått sedan 2013 och det finns mycket information och kunskap samlat på golf.se/vision5050. Där finns syfte och målsättning med förändringsarbetet sammanställt, pilotklubbarnas arbete är dokumenterat i workshop-rapporter och du hittar länktips till intressanta och inspirerande artiklar om jämställdhet.

För eventuella frågor, kontakta:

Annica