Det här är utvecklingslaget

De som når världstoppen idag i handigolf har under lång tid jobbat hårt för att nå dit. Tillsammans kan vi befästa att Sverige håller en stark position på högsta nivå och även i framtiden levererar spelare till världstoppen. Utvecklingslaget är för spelare med intellektuell/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).

Vision

• Mot lägre scorer
• Att utvecklas som människa och spelare genom golfen

Mål

• Internationella framgångar på högsta mästerskapsnivå och på EDGA-touren samt Special Olympics internationellt. 

Under 2017 fortsätter vi med ett utvecklingslag, en strategi vi har haft under en längre tid. Det betyder att vi har tagit ut ett antal spelare som kommer att ingå i vårt utvecklingslag.

Vi har även bevakning på spelare som i dagsläget är utanför laget. Om någon utanför utvecklingslaget gör ett bra jobb och presterar, kommer den spelaren ha lika stora chanser att ta plats i de uppdrag vår verksamhet skickar spelare till, som de som idag ingår i utvecklingslaget.

Anledningen till att vi valt att jobba med ett utvecklingslag är utifrån behovet att få kontinuitet i arbetet med spelare och deras nätverk, vilket vi upplever behöver göras för att nå resultat och konkurrera på internationell nivå.

Vi jobbar utifrån visionen ”Att utvecklas som människa och spelare genom golfen”. Vi gör detta genom att sätta individens utveckling i centrum. Vi tror på starka nätverk och synergieffekter mellan olika miljöer.

Vi förväntar oss att de spelare som får en plats i utvecklingslagets verksamhet gör en insats i den omfattning som vi vet krävs för att nå resultat. Vi kommer att jobba individuellt med spelare. Att ingå i utvecklingslaget betyder inte att alla gör samma saker eller att man spelar samma tävlingar.

Vi jobbar utifrån vår värdegrund som beskrivs i den så kallade Silen – glädje, hälsa, ansvar och ärlighet (bilden). För dem som är uttagna till utvecklingslaget är värdegrunden en bas i verksamheten som vi utgår ifrån.

Vi ser det här som ett samarbete och ett vinna-vinna-upplägg där vi lever upp till och ansvarar för vår vision och våra mål.