Träning på klubben

Här kan du hitta golfklubbar som erbjuder handigolfträning under golfsäsongen.

Välkommen till träning på Borås Golfklubb

Västergötlands golfdistrikts handigolfkommitté inbjuder till träning på Pulsen träningscenter, Borås Golfklubb.

Träning

Varje måndag mellan klockan 18.00–19.30 med varierande tema.

Våra teman: spel på banan, golfregler, närspel, bunkerslag och puttning. Vi pratar även om spelstrategier och vett och etikett på golfbanan.

Utrustning finns att låna.

Välkommen att prova på golf! 

Frågor ställs till Agneta Johansson 073-403 53 55 agneta.johansson@edu.boras.se eller agneta.l.joh@telia.com

Välkommen till träning på Dalsjö Golfklubb

Dalsjö Golf har sedan en tid en sexhåls korthålsbana som är så utformad att den kan
spelas även av rullstolsburna. I samband med detta har även byggnaderna
handikappanpassats så att reception, restaurang och toalett kan nås med rullstol.

Inbjudan till träningsgrupp

Vi inbjuder alla intresserade till en instruktörsledd träningsgrupp för funktionshindrade.

Vi vänder oss till personer med funktionsnedsättning inom kategorierna:
• Rörelsehinder
• Utvecklingsstörning
• Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
• Döva (hörselskadade)

31/5 klockan 11-12
7/6, 15/6, 22/6, 3/8, 10/8, 17/8 och 24/8 klockan 13-14

Avgifter: medlemsavgift i Dalsjö Golfklubb: 0-21 år 200 kr, 22 år och äldre 400 kr.
Gäller endast de som inte redan är medlem i klubben. Innebär bl a fritt spel på Lilla Banan hela året och övriga övningsområden.
Träningsavgift: 400 kr. I avgiften ingår: Proledd träning, rangebollar, eventuellt lån av klubbor och faddrar.

Anmälan senast 20 maj

Bengt Niklasson, tel. 0243-22 92 21, mobil 070-234 05 70, epost
bengt.o.niklasson@telia.com

Välkommen till träning på Umeå Golfklubb

Säsongen 2016 startar vi en träningsgrupp för dig som har ett funktionshinder av något slag och vill prova på golf. Gruppen leds av våra tränare Mathias Ferry och Jonas Larvia.

Vi träffas vid drivingrangen. Du behöver inte ha med dig någon utrustning, vi ordnar detta! Ingen tidigare erfarenhet av golf krävs och träningen är kostnadsfri.

Varje torsdag 30 juni - 1 september klockan 15.30–16.30

Tanken är att ha kul och träffas. Har du frågor kring träningen eller vill anmäla dig, ring Mathias Ferry på 070-173 48 05.

Varmt välkommen!

Så här hittar ni till oss: Kör förbi Strömpilen ut mot Holmsund. I första lilla rondellen i Holmsund sväng vänster över bron och rakt fram, så kommer du till klubben.