Stimulansbidrag för handigolf

Svenska Golfförbundet ger tillsammans med Folksam ett stimulansbidrag på totalt 200 000 kronor till golfklubbar/anläggningar som har eller vill starta handigolfverksamhet.

Folksams företagslogga

Bidraget från Svenska Golfförbundet och Folksam är en satsning att utveckla golf för personer med funktionsnedsättning så att det blir en naturlig del av en golfklubbs/anläggnings verksamhet.

Satsningen syftar till att rekrytera och behålla spelare med funktionsnedsättning i golfklubben/anläggningen. 

Målet är att:

  • utveckla golfklubbar/anläggningar

  • öka tillgängligheten

  • rekrytera och utveckla ledare

  • samverka med handikapporganisationer, särskolor, kommunen etc

Kraven för att söka bidraget är att klubben/anläggningen:

  • aktivt rekryterar golfare med funktionsnedsättning

  • har regelbunden golfträning för spelare med funktionsnedsättning

  • utbildar sina ledare i utbildningsmaterialet Handigolf – se möjligheter

Ansök stimulansbidraget 

Sista ansökningsdag är 28 februari 2017.