Handigolf Riks

En möjlighet för golfklubbarna att utveckla sin handigolfverksamhet.

Allmänna arvsfondens logga har tre gröna sträckgubbar i mitten. Runt om står en fet text arvsfonden i svart tregånger

Allmänna arvsfonden har beviljat medel till Svenska Golfförbundet för projektet Handigolf Riks 2013-2015 där sex golfklubbar i Sverige under en treårsperiod ska utveckla handigolfverksamheten på sina anläggningar.

De utvalda golfklubbarna är Malmö Burlöv, Växjö, Uddevalla, Hässelby, Dalsjö och Storsjöbygden. Golfklubbarna ska rekrytera spelare med funktionsnedsättning och målgruppen är barn, ungdomar samt vuxna som är:

- Rörelsehindrade
- Utvecklingsstörda
- Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ex (ADHD, Asperger Autism)
- Döva (hörselskadade)
- Synskadade

Fem till sex ledare/tränare ska utbildas i tillgänglighet, handikapplära, att möta och leda samt teknikutbildning och metodutveckling. Allt för att skapa en bred kompetens.

Syftet med projektet är att fler personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att ha golf som en aktivitet i sina liv

Samt att handigolf får en bredare bas i Golfsverige. Detta innebär fler involverade golfklubbar, distrikt, och utbildade ledare som har kompetens, kan bjuda in och ta hand om funktionsnedsatta golfare. De sex utvalda golfklubbarna ska i sin tur bli ambassadörer inom handigolf och stötta närliggande golfklubbar i deras arbete.

Material från ERFA-träffen på Bosön 2014

För mer information kontakta

Helena Brobeck har glasögon med svarta bågar, en rosa blus och mellanblont hår till hakan med en snedlugg.