Svensk golfsports största organisationer gör gemensam sak och lanserar konceptet Golfens dag med premiär 20 maj 2017. Det huvudsakliga målet är att nå nya spelare och tillvarata det stora intresse som finns kring golfen i Sverige.

Datum för Golfens dag

 • 26 maj 2018

 • 25 maj 2019

Genom satsningen på en nationell samlingsdag kan fler människor få en positiv kontakt med golf på landets klubbar och anläggningar. Golfens dag drivs nationellt av Svenska Golfförbundet tillsammans med Golfsveriges största organisationer och arrangeras ute på landets golfklubbar och golfanläggningar. Tillsammans kan vi ta tillvara det stora intresset i Sverige, marknadsföra hela golfindustrin och öka synligheten kring de fördelar golf har när det gäller friskvård, miljö och samhällsekonomi.

Golfens dag är ett långsiktigt projekt där datum för kommande tre år redan är satta. Varje år kommer ett gemensamt tema utgöra ramen för Golfens dag. 2017 var temat "Dubbelt upp". Redan nu är det viktigt för klubbar och anläggningar att reservera datumen i sina aktivitetskalendrar. För klubbar som redan anmält sig finns marknadsmaterial att ladda ned (nytt kommer inför 2018).

Senaste nytt

Frågor & svar

 1. Vad är Golfens dag?
 2. Syftet med Golfens dag är att tillvarata det stora intresset för golf och nå nya spelare. Golfens dag är Golfsveriges enskilt största rekryteringsaktivitet som ska ge så många människor som möjligt en positiv kontakt med golf.

  Genom Golfens dag kan golfklubbarna utveckla sin verksamhet och värva nya medlemmar och vi kan gemensamt marknadsföra hela golfindustrin. Premiären är 20 maj 2017.

  Det är Golfsveriges största organisationer – Sveriges golfleverantörers förening (SGLF), PGA of Sweden (PGA), Golf Administratörernas Förening (GAF), Swedish Greenkeepers Association (SGA) och Svenska Golfförbundet (SGF) – som står bakom idén om en samlingsdag för att visa upp golfen för en bredare allmänhet.

  Projektet drivs nationellt av Svenska Golfförbundet och samarbetsorganisationerna och arrangeras ute på landets golfklubbar och golfanläggningar.

 3. Vad är målsättningen för 2017?
 4. Vi hoppas att Golfsverige med gemensamma krafter kan nå följande mål:

  – 250 deltagande klubbar/anläggningar
  – 15 000 deltagare vilket är i genomsnitt 60 deltagare per klubb*
  – 20 extra nya medlemskap per klubb (under året som följd av Golfens dag)
  – 500 uppföljningsaktiviteter* ute på klubbarna under juni–december

  * Baserat på 250 deltagande klubbar

 5. Vilket blir temat för 2017?
 6. Temat för 2017 är ”Dubbelt upp”. Huvudtanken med temat är att klubbens medlemmar tar med en kompis eller familjemedlem.

  Vi vill signalera att det är dubbelt så roligt att dela glädjen och upplevelserna från golfen med en kompis eller familjemedlem. I övrigt kan temat bestå av att klubben serverar dubbelburgare, två-för-en-erbjudanden i shop, restaurang och drivingrange, kvitt eller dubbelt-tävlingar, två-och-två-aktiviteter… bara fantasin sätter gränser. 

 7. Vilken är målgruppen för Golfens dag?
 8. Första året sätter vi extra fokus på att befintliga medlemmar ska ta med kompisar eller familj som är nyfikna på golf till anläggningen.

  Golfens dag är också tänkt att stötta Svenska Golfförbundets nationella mål att till 2020 öka antalet medlemmar med 20 000 nya golfare, varav 10 000 kvinnor och 5 000 juniorer. Därför ser vi att just kvinnor och juniorer är en extra viktig målgrupp för Golfens dag. 

 9. Vi vill arrangera Golfens dag på vår anläggning. Hur gör vi?
 10. Vad roligt att ni vill vara med och manifestera golfens styrkor under denna gemensamma dag! Ni anmäler er klubb eller anläggning via ett anmälningsformulär som kommer att vara öppet från 15 november till 30 april.

  I anmälan ska ni bland annat fylla i vem som är projektledare och kontaktperson för eventet, vilka tider som gäller för eventet och vilka aktiviteter ni tänker erbjuda. Deltagande klubbar kommer att synas här på golfensdag.se samt i kommunikation och annonsering efter aktiviteten.

 11. Vad ska ingå i ett Golfens dag-evenemang?
 12. Det finns ingen fast mall för ett Golfens dag-evenemang. Allt beror på anläggningens förutsättningar och kreativitet.

  Det finns några obligatoriska punkter som arrangören ska genomföra för att vara en del av Golfens dag och få tillgång till den nationella kampanjen. Utöver dessa har klubben helt fria händer att skapa ett roligt, välkomnande och spännande event.

  De obligatoriska delarna är:

  – Information om Golfens dag på hemsida och/eller Facebook-evenemang
  – Ambassadör på plats hela dagen för välkomnande och registrering av besökare 
  – Förhålla sig till temat ”Dubbelt upp”
  – Prova-på-golf (t.ex på 30/50-bana, övningsområde, drivingrange, korthål)
  – Junioranpassat
  – Uppföljning och rapport efter Golfens dag

  Vi vill samtidigt gärna inspirera och stötta med tips på valfria aktiviteter. Därför har vi satt ihop ett dokument med allt från råd kring kommunikation mot olika målgrupper till förslag på program och aktiviteter, tips på hur ni arrangerar ett familjevänligt event och hur ni följer upp deltagarna efter den 20 maj. Läs och ladda ned dokumentet.

 13. Hur marknadsförs Golfens dag?
 14. Marknadsföringen av Golfens dag sker parallellt av Svenska Golfförbundet, övriga organisationer och arrangerande golfklubbar och golfanläggningar.

  SGF och organisationerna sprider Golfens dag nationellt via egna kanaler som hemsida, sociala medier och nyhetsbrev. Dessutom via PR och nationell annonsering med tyngdpunkt i digitala och sociala medier. All trafik drivs till golfensdag.se där en sammanställning av alla deltagande klubbar ska finnas så att besökaren kan hitta en anläggning i närheten.

  Klubben marknadsför och bjuder in till sitt evenemang. Viktiga kanaler är hemsida, nyhetsbrev, sociala medier och lokalpress. SGF har tagit fram material som klubbar kan använda i form av logotyp, banners, Facebook-bilder och förslag på texter till nyhetsbrev, pressutskick med mera. Marknadsmaterialet finns att ladda ned här. Under mars kommer vi att utöka med affischer, rörligt material och ett par olika annonsformat som klubbarna är fria att använda. Det enskilt viktigaste och enklaste sättet att locka besökare till anläggningen är dock genom att engagera klubbens medlemmar och få dem att ta med sig familj och vänner. 

För mer information, kontakta

Porträttbild ej upplagd