Banvärdering

Hur fungerar banvärdering enligt USGA:s modell (slope)? Här har SGF:s banvärderare sammanställt en översiktlig presentation om hur banvärdering går till.

För dig som vill gå direkt till källan finns material på USGA:s hemsida (men kom ihåg att Sverige inte använder USGA Handicap - vi är istället anslutna till EGA och deras EGA Handicap System). 

Relaterade länkar

USGA Course Rating 

Banvärdering, hur går det till? 

Utbildning

Utbildning i slopesystemet arrangeras årligen för funktionärer i banvärdering. Grundutbildning ger nya banvärderare kännedom om principer för USGA:s banvärderingssystem (slopesystemet), en genomgång av hur en banvärdering går till samt övning i grupp.

Landets banvärderingsansvariga träffas årligen för utbyte av erfarenheter. Nyheter presenteras och olikheter i  bedömningar kalibreras. Deltagarna får även i grupp bedöma ett antal svåra hål och jämföra med Svenska Golfförbundets facit.

Organisation

Banvärdering organiserades om 2016 där SGF tar ett helhetsansvar med en nationell organisation bestående av banvärderingsteam som täcker geografiska regioner. Centralt för SGF arbetar Birgitta Ljung (ordförande handicaputskottet regelkommitten, utbildningsansvarig) med banvärdering.

Själva arbetet utförs i regionerna. Nedan finns regionindelningen, ansvarig för varje region och eventuell information från regionen.

Riktlinjer för banvärdering

Frågor?

Håkan Stålbro ler in i kameran. Han har blåa ögon och ljust hår. Han har vit pikétröja och en svart pullover.
Bild på Birgitta Ljung