År 2007 presenterades det första samarbetet med United Minds, den så kallade avhopparstudien. Sedan dess har en rad intressanta rapporter och studier om Golfsverige presenterats. Här har vi samlat de viktigaste.

Den första studien kring varför golfen har så hög omsättning spelare/medlemmar i golfklubbar blev mycket uppmärksammad och presenterades i en rad sammanhang, inte minst på verksamhetsseminarierna. Studien gjordes av United Minds 2007 och sedan dess har Svenska Golfförbundet (SGF) fortsatt ta fram studier och rapporter från researchföretag.

En sådan typ av rapport är den sammanställning av kända fakta samt litteraturförteckning som tagits fram av Handelns Utredningsinstitut (HUI). En rapport om friskvård och hälsa, naturvärden och positiv miljöpåverkan samt golfens betydelse för besöksnäring och en plats attraktivitet. Du hittar rapporten från HUI Research här

Nedan hittar du ett antal andra studier av stort intresse, bland annat från Ungdomsbarometern och fler studier från United Minds.