Förbundsmötet

Svenska Golfförbundets förbundsmöte äger rum 23 april 2017 i Stockholm.

Förbundsmötet är Svenska Golfförbundets årsmöte. Alla är välkomna som åhörare, yttranderätt har dock endast de 75 ombuden. Ombud är de av golfdistriktsförbunden utvalda representanterna för just det distriktet. Antal ombud per distrikt baseras på hur många golfklubbar = medlemmar i förbundet, som ingår i distriktet.

Så fungerar Svenska Golfförbundets demokratiprocess

Mall för motioner

Extra förbundsmöte 2016

Svenska Golfförbundets medlemmar kallades till extra förbundsmöte fredagen den 25 november 2016 på Clarion Hotel Arlanda Airport. Nedan finns besluten som togs i pdf-format samt underlaget för dem.

Extra förbundsmötesprotokoll 2016

Beslut – riktlinjer för verksamhetsrevision

Beslut – ändring i SGF:s stadgar

Proposition – ändring i SGF:s stadgar

Proposition – riktlinjer för verksamhetsrevisorerna

Valberedningens förslag till verksamhetsrevisorerna

Tidigare handlingar och protokoll

  1. Årsmötesprotokoll 1999-2016
  2. FM-beslut 2013-2015
  3. Alla möteshandlingar 2016

För mer information, kontakta

Anneli