Förbundsmötet

Svenska Golfförbundets förbundsmöte äger rum 23 april 2017 i Stockholm.

Förbundsmötet är Svenska Golfförbundets årsmöte. Alla är välkomna som åhörare, yttranderätt har dock endast ombuden. Ombud är de av golfdistriktsförbunden utvalda representanterna för just det distriktet. Antal ombud per distrikt baseras på hur många golfklubbar = medlemmar i förbundet, som ingår i distriktet.

Så fungerar Svenska Golfförbundets demokratiprocess

Mall för motioner

Tidigare handlingar och protokoll

 1. Årsmötesprotokoll 1999-2016
 2. Alla möteshandlingar 2016
 3. Extra förbundsmöte november 2016

  Svenska Golfförbundets medlemmar kallades till extra förbundsmöte fredagen den 25 november 2016 på Clarion Hotel Arlanda Airport. Nedan finns besluten som togs i pdf-format samt underlaget för dem.

  Beslut – riktlinjer för verksamhetsrevision

  Beslut – ändring i SGF:s stadgar

  Extra förbundsmötesprotokoll 2016

  Proposition – riktlinjer för verksamhetsrevisorerna

  Proposition – ändring i SGF:s stadgar

  Valberedningens förslag till verksamhetsrevisorerna

  Förbundsmötet 2016

  Den 27 november 2015 gick kallelsen till Förbundsmötet 2016 till alla klubbordförande och klubbinfoadresser samt till associationer, distrikt och samarbetsorganisationer för kännedom. Se kallelse och övriga förbundsmöteshandlingar i bokstavsordning nedan.

  Agenda Rådslaget 2016

  Dagordning förbundsmöte 2016

  Fullmakt inför Förbundsmötet 2016

  Förbundsstyrelsens förslag på ekonomisk ram och avgifter 2017

  Förbundsstyrelsens förslag på verksamhetsinriktning 2017–2018

  Förslag ersättning till förbundsstyrelsen 2016

  Kallelse Svenska Golfförbundets årsmöte 2016

  Nominerade till Förbundsmötet 2016
  - Presentation av nominerade Martin Karlsson
  - Presentation av nominerade Gerd Stenström

  Proposition 1 – Stadgeändringar (mallstadgar golfdistriktsförbund)

  Röstlängd förbundsmöte 2016

  Valberedningens årsrapport 2015–2016

  Verksamhetsberättelse Svenska Golfförbundet 2015

  Verksamhetsrevisionens rapport 2015

  Vägledning inför och under förbundsmötet 2016

  Årsredovisning Svenska Golfförbundet 2015 (inkl. revisionsberättelse)

  Årsredovisning SGF Affärsutveckling AB 2015 (inkl. revisionsberättelse)

  Årsredovisning SGF Event AB 2015 (inkl. revisionsberättelse)

  Årsredovisning SGF Golfsystem AB 2015 (inkl. revisionsberättelse)

   

  Utkast av handlingar till beredningsmötet inför FM

  Proposition stadgar GDF version 2 (efter beslut FS)

  Utkast verksamhetsinriktning 2017-2018 (160131)

 4. FM-beslut 2013-2015

För mer information, kontakta

Anneli