Förbundsmötet

Svenska Golfförbundets förbundsmöte ägde rum 23 april 2017 i Stockholm.

Förbundsmötet är Svenska Golfförbundets årsmöte. Alla är välkomna som åhörare, yttranderätt har dock endast ombuden. Ombud är de av golfdistriktsförbunden utvalda representanterna för just det distriktet. Antal ombud per distrikt baseras på hur många golfklubbar = medlemmar i förbundet, som ingår i distriktet.

Så fungerar Svenska Golfförbundets demokratiprocess

Mall för motioner

Tidigare protokoll och beslut

För mer information, kontakta

Anneli