Medlemsstatistik

Svenska Golfförbundet sammanställer varje år statistik kring medlemstalen, trender och strömmar i Golfsverige. Här på vår nya webbplats kommer vi att publicera en stor del av den data som tas fram så att du kan ta del av den.

Fem insikter om medlemssiffrorna 2015

  • 2015 ökade golfen med ett överskott som uppgick till 1 958 golfare.

  • Sett över en treårsperiod har antalet aktiva golfspelare minskat med 4 458 stycken. Från och med 2013 har utvecklingen vänt, men de två senaste årens överskott är mindre än tappet mellan 2012 och 2013.

  • Andelen greenfeemedlemmar är konstant över tid och ligger på cirka 18 procent.

  • Omsättningen 2014-2015 handlar om totalt 53 600 nya eller återkommande golfspelare och 51 700 som lämnat helt eller tagit en paus i golfandet.

  • Snittåldern för golfspelarna är 49,1 och blir lägre för varje år. Det är dock en stor skillnad mellan kvinnor och män. Snittåldern för kvinnor är 53,2 och för män 47,5.

Tre grupper växer

  • Juniorer födda 2000-2008, dvs barn i åldern 7-14. Någon extra ökning på grund av avgiftsfriheten går dock inte att se i nuläget.

  • Män födda 1983-1993, dvs seniorer i åldern 22-32 år. Närmare 80 procent har handicap under 36, och 25 procent under handicap 18. Många i gruppen är alltså återkommande tidigare juniorer.

  • Kvinnor födda 1962-1972, dvs seniorer i åldern 43-53 år. Endast 11 procent har handicap under 18. Hela 60 procent har handicap 37 eller högre.

Rapporter