Bokningsstatistik

Bokningar och spel 2015

Säsongen 2015 blev till sist lika bra som den föregående vad gäller bokningar och förmodat spel. Det vi kan mäta är antalet bokningar i GIT. Alla dessa bokningar har självfallet inte resulterat i spel (avhopp, överbokningar etc), men å andra sidan tillkommer en mängd spontangolf utanför tidbokningsfönstren.

Baserat på statistik från 335 jämförbara golfanläggningar ökade mängden bokade ronder med 150 416 vilket motsvarar en ökning med 2 procent. Den procentuella ökningen var jämnt utslagen på de två kategorierna medlemsspel respektive gästspel.

En rimlig slutsats som kan dras sett över de 3-4 senaste åren är att ungefär lika många golfare spelar lika mycket golf varje år. Något år spelas det mer på våren (2014). Ett annat år (2015) spelas det mer i slutet av sommaren och under hösten.

Allmänna insikter utifrån statistik från Golfsverige

  • Män spelar relativt sett mer gästspel än vad kvinnor gör. Män har fördelningen 68 % medlemsspel och 32 % gästspel. Kvinnor har fördelningen 74 % och 26 %.

  • Gästspelet kulminerar vid tre tillfällen på året: i mitten av maj, slutet av juli samt vid månadsskiftet augusti/september.

  • Det allmänna medlemsspelet är som störst under (hela) maj och i slutet av juni. Att det minskar kraftigt i juli beror sannolikt till stor del på att det ersätts av tävlingsspel på sommaren i kombination med ökat gästspel.

  • Antalet bokningar har ökat kraftigt i Blekinge (+10 %), i Västergötland (+9 %) och i Halland (+7 %) samt Ångermanland (+7 %). Ökningen i Västergötland kan vara en effekt av bland annat träningsspel inför SM-veckan.

  • Spelet under sommarveckorna är kraftigt koncentrerat till måndag-onsdag. Helgspelet dominerar i maj, september och oktober. Allt detta naturligtvis kraftigt påverkat av när tävlingsspelet är förlagt.

Rapporter