Anpassad träning i Oxie

Oxie GK gör flera insatser för barn och vuxna med olika typer av funktionsnedsättning för att alla ska kunna träna golf. Reaction är ett av projekten, sommarläger ett annat.

Snabbfakta

Antal hål: 12
Invald i SGF: 2006

Syfte med projektet

Erbjuda möjlighet för personer med olika funktionsnedsättningar till anpassad golfträning.

Så gjorde Oxie GK

Oxie GK och Hylliekrokens Golfcenter erbjuder tillsammans med Strokeföreningen i Malmö och länsföreningen Parkinson i Skåne möjlighet till anpassad golfträning, under begreppet Reaction.
Man driver också ett ungdomsprojekt tillsammans med Sorgenfri gymnasiesärskola och Föreningen Idrott för Handikappade (FIFH) ett metodutvecklingsprojekt för unga med fysisk och intellektuell funktionsnedsättning. För samma målgrupper anordnar man även sommarläger och ett integrationsarbete. Allt arbete sker med stöd från olika fonder och stiftelser.

För mer information kontakta

Porträttbild ej upplagd