Tvisten mellan Bro Hof Slott GC och Upplands-Bro kommun kan vara på väg att lösas. Tvisten mellan Bro Hof Slott GC och Upplands-Bro kommun kan vara på väg att lösas. Foto: Getty Images

Dela denna artikel

Bro Hof-tvisten är över?

Bro Hof Slott GC har under flera år haft en tvist med Upplands-Bro kommun gällande bygglovet kring Stadium Course. Kommunen hävdar att hål 15 och 16 ska byggas om. Nu kan dock parterna vara på väg att komma överens.

Efter ett omfattande utredningsarbete konstaterade Bygg- och miljönämnden i Upplands Bro kommun att Bro Hof Slott Golf Club inte hade följt det bygglov som de hade fått när Stadium Course byggdes. Därför beslutade nämnden att marken kring hål 15 och 16 ska återställas som den var innan banan uppfördes.

Bro Hof höll inte med och överklagade beslutet men i slutet av 2010 kom länsstyrelsen med sitt utlåtande där det konstaterades att golfklubben hade brutit mot miljöbalken och att banan måste byggas om före mars 2012 annars väntar böter på 8,5 miljoner kronor.
Det är om å-t-t-a dagar.
Bro Hof tog ärendet vidare till miljödomstolen och förvaltningsrätten.
Ännu har inget besked kommit från den instansen.
Men nu kan tvisten ändå vara på väg mot en lösning.

Lokaltidningen Mitt i rapporterar om att Bro Hof Slott GC och Upplands-Bro kommun har träffats för att diskutera ett förslag från golfklubbens grundare Björn Örås där Bro Hof erbjuder kommunen ett annat område som liknar det som ska återställas. I utbyte vill Örås få till en ändring i detaljplanen som ger ett nytt bygglov.

Så här säger Björn Örås till Mitt i:
- Oavsett utgången i rättinstanserna så är vi båda förlorare och det har kommunen också insett. Det här ligger som en våt filt över vår verksamhet. Så länge det inte finns någon lösning kommer det inte att byggas något hotell eller göras andra satsningar.

Karl-Erik Lindholm är kommundirektör i Bro:
- Vi ska titta på om de områden som erbjuds är tillräckligt bra och motsvarar de värden som gått förlorade. Det handlar om att lösa det på bästa sätt för medborgarna i Upplands-Bro och för djur- och naturlivet. Vid en eventuell lösning hoppas vi att miljödomstolen och förvaltningsrätten i så fall återvisar ärendet till oss eller tar hänsyn till en överenskommelse i domen, säger han till Mitt i. 

Av: CM Hellsten
cm@golf.se

Publicerad: 2012-02-22
Kommentarer (8)
Skriv nytt inlägg
Logga in med ditt Facebook-konto
 Posta 
Anders

Otroligt trångsynt av kommunen att låta det gå så här långt!!! Inte utan att man får en känsla av att det finns ytterligare en politisk dimension i detta. Hoppas verkligen att man nu inser att kommunen är till för medborgarna och inte tvärt om!!! Självklart ska man inte bygga golfbanor över allt där man vill men var mer verklighetsförankrade i det ni gör. Vad fanns där innan golfbanan kom? Et förfallet slott och en våtmark som några dussin människor hittade till. Våga fatta beslut som är förankrade i verkligheten och stå för dom!

Anders Jonasson , 15:25, den 20 december 2013
Anmäl
Laszlo

Frågan är:har Bro Hof golfklubb avvikit från bygglovet?Om ja, då skall dom dömmas enligt gällande lag.Annars tycker jag hela ärrendet är på sandlådanivå!

Laszlo Erdedi , 15:25, den 20 december 2013
Anmäl
Bernth

Bro Hof måste vara mer värd för kommunen i långa längden med hotell och turism samt dom intäckter som kommer med golfen, så hur användes den mark som nu diskuteras för allmänheten innan golfbanan kom till kan man undra.

Bernth Eklund , 15:25, den 20 december 2013
Anmäl
Johan

för att något ska kunna förloras ska det väl åtminstone ha uppskattats tidigare?? Förstår inte hur man resonerar när man vill att två hål ska byggas om, eller flyttas, vad gör det för skillnad??

Johan Melander , 15:25, den 20 december 2013
Anmäl
Anders

Otroligt trångsynt av kommunen att låta det gå så här långt!!! Inte utan att man får en känsla av att det finns ytterligare en politisk dimension i detta. Hoppas verkligen att man nu inser att kommunen är till för medborgarna och inte tvärt om!!! Självklart ska man inte bygga golfbanor över allt där man vill men var mer verklighetsförankrade i det ni gör. Vad fanns där innan golfbanan kom? Et förfallet slott och en våtmark som några dussin människor hittade till. Våga fatta beslut som är förankrade i verkligheten och stå för dom!

Anders Jonasson , 15:16, den 20 december 2013
Anmäl

Dela denna artikel

Annonser

Partners: